پروفایل

تولید کننده وصادر کننده، خدمات آلومینیومی

کامل ترین واحد تولیدی پروفیل آلومینیوم , رنگ آمیزی , ساخت و نصب درب پنجره های آلومینیومی 

ارائه کلیه پوشش های سطحی مقاطع آلومینیومی مطابق با استاندارد iso.2143 1 آندایزینگ - پولیش - براشینگ - دکورال طرح چوب - پادر کوتینگ 


نوع فعالیت: 
تولید کننده، صادر کننده، خدمات

 |